Skip to content

АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ БЛОК

АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ БЛОК

Организационно управление и администрация
Материално обезпечаване и поддръжка:
Д-р Белчо Белчев
Д-р Белчо Белчев
Зам. управител Медицинска дейност

0431/6 8320

Свържете се с нас