Skip to content

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Болнична аптека

Аптеката осигурява достатъчни по количество качествени и безопасни лекарствени продукти за отделенията на болницата. Организацията на дейността дава възможност за осъществяване на дейността й, а именно планиране, получаване, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, отпускане на лекарствени продукти по лекарствени листи и даване на консултации. Отпускането на лекарствени продукти се извършва поотделно за всеки пациент.

Управител аптека

doc_f-01
м.ф. Райна Светославова - Философова
Управител аптека

0431/68 303

Свържете се с нас