Skip to content

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Болнична аптека

Аптеката осигурява достатъчни по количество качествени и безопасни лекарствени продукти за отделенията на болницата. Организацията на дейността дава възможност за осъществяване на дейността й, а именно планиране, получаване, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, отпускане на лекарствени продукти по лекарствени листи и даване на консултации. Отпускането на лекарствени продукти се извършва поотделно за всеки пациент.

Управител аптека

м.ф. Райна Светославова – Философова
м.ф. Райна Светославова - Философова
Управител аптека

0431/68 303

Свържете се с нас

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF