Skip to content

Лаборатория по трансфузионна хематология

Лаборатория по трансфузионна хематология

Основна дейност на лабораторията е изследване на кръвни групи и резус фактор. Кръвните групи се изследват по кръстосания метод. Изследват се болните на лечебното заведение и амбулаторни пациенти.

В лабораторията се заявяват, получават, съхраняват и експедират всички видове биопродукти необходими за лечението на болните от стационара. Оказва се консултативна помощ по отношение на използването на кръвта и нейните съставки в структурите на лечебното заведение. Извършва се и трансфузионен надзор. Гарантира се 24-часово обслужване на нуждаещите се от спешна и планова хемотрансфузионна терапия. Промоция на доброволно и безвъзмездно кръводаряване.

0431/68350

Свържете се с нас

Лекари

д-р-Братоева
Д-р Ирина Братоева-Чакърова
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“

Старша медицинска сестра

doc_f-01
Светлана Вълкова
Медицинска сестра