Skip to content

Лаборатория по трансфузионна хематология

Лаборатория по трансфузионна хематология

Основна дейност на лабораторията е изследване на кръвни групи и резус фактор. Кръвните групи се изследват по кръстосания метод. Изследват се болните на лечебното заведение и амбулаторни пациенти.

В лабораторията се заявяват, получават, съхраняват и експедират всички видове биопродукти необходими за лечението на болните от стационара. Оказва се консултативна помощ по отношение на използването на кръвта и нейните съставки в структурите на лечебното заведение. Извършва се и трансфузионен надзор. Гарантира се 24-часово обслужване на нуждаещите се от спешна и планова хемотрансфузионна терапия. Промоция на доброволно и безвъзмездно кръводаряване.

0431/68350

Свържете се с нас

Лекари

Д-р Ирина Братоева-Чакърова
Д-р Ирина Братоева-Чакърова
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“

Старша медицинска сестра

Светлана Вълкова
Светлана Вълкова
Медицинска сестра

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF