Skip to content

Микробиологична лаборатория

Микробиологична лаборатория - 2-ро ниво на компетентност

Основната цел на клиничната микробиология е изолирането, определянето вида на инфекциозния причинител и неговата чувствителност към антимикробни средства.

Лабораторията има възможност да прави микробиологична диагностика, посредством посявки и антибиограми, серологична диагностика при широк диапазон инфекциозни заболявания, както бактериални, така и гъбични. Доказват се причинителите на уроинфекции, полово предавани заболявания, диарийния синдром, инфекции на горни и долни дихателни пътища,  раневи, кожни, ставни и други заболявания.

началник лаборатория

Д-р Мариана Тенева
Д-р Мариана Тенева
Лекар специалист по „Микробиология“ и „Епидемиология на инфекциозните болести“

0431/68 321

Свържете се с нас

Лекари

Д-р Виолета Василева Иванова
Д-р Виолета Василева Иванова
Лекар медицина
Д-р Пенка Бастрева
Д-р Пенка Бастрева
Лекар специалист по „Микробиология“

Старши лаборант

Стефка Соларова
Стефка Соларова
Старши лаборант

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF