Skip to content

Микробиологична лаборатория

Микробиологична лаборатория - 2-ро ниво на компетентност

Основната цел на клиничната микробиология е изолирането, определянето вида на инфекциозния причинител и неговата чувствителност към антимикробни средства.

Лабораторията има възможност да прави микробиологична диагностика, посредством посявки и антибиограми, серологична диагностика при широк диапазон инфекциозни заболявания, както бактериални, така и гъбични. Доказват се причинителите на уроинфекции, полово предавани заболявания, диарийния синдром, инфекции на горни и долни дихателни пътища,  раневи, кожни, ставни и други заболявания.

началник лаборатория

doc_f-01
Д-р Мариана Тенева
Лекар специалист по „Микробиология“ и „Епидемиология на инфекциозните болести“

0431/6 83 22

Свържете се с нас

Лекари

doc_f-01
Д-р Виолета Василева Иванова
Лекар медицина

Старши лаборант

doc_f-01
Стефка Соларова
Старши лаборант