Skip to content

Отделение за образна диагностика

Отделение за образна диагностика – 2-ро ниво на компетентност

Обслужва всички клинични отделения на лечебното заведение, ФСМП и доболнична помощ . Обслужват се пациенти не само от Казанлък и общината, а и всички желаещи, избрали да се лекуват или да се възползват от съвременната апаратура ситуирана в болницата.

Отделението извършва широк спектър от компютърно-томографски и рентгенови изследвания.

Поддържа се 24-часов режим на работа.

Отделението разполага с нова модерна апаратура: 

началник отделение

Д-р Тотьо Тотев
Д-р Тотьо Тотев
Лекар специалист по „Образна диагностика“

0431/ 68 315

Свържете се с нас

Лекари

Д-р Георги Илиев
Д-р Георги Илиев
Лекар специалист по „Образна диагностика“

Старши рентгенов лаборант

Милена Костадинова
Милена Костадинова
Старши рентгенов лаборант

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF