Skip to content

Отделение за образна диагностика

Отделение за образна диагностика – 2-ро ниво на компетентност

Обслужва всички клинични отделения на лечебното заведение, ФСМП и доболнична помощ . Обслужват се пациенти не само от Казанлък и общината, а и всички желаещи, избрали да се лекуват или да се възползват от съвременната апаратура ситуирана в болницата.

Отделението извършва широк спектър от компютърно-томографски и рентгенови изследвания.

Поддържа се 24-часов режим на работа.

Отделението разполага с нова модерна апаратура: 

началник отделение

doc_m-01
Д-р Тотьо Тотев
Лекар специалист по „Образна диагностика“

0431/ 68 315

Свържете се с нас

Лекари

Д-р Борислава Арабаджиева
Лекар специализант по "Образна диагностика"
doc_m-01
Д-р Георги Илиев
Лекар специалист по „Образна диагностика“

Старши рентгенов лаборант

doc_f-01
Милена Костадинова
Старши рентгенов лаборант