Skip to content

Отделение за УНГ Болести

Отделение по ушно-носно-гърлени болести – 2-ро ниво на компетентност

Дейността на отделението е насочена в две направления – лечебна и диагностично-консултативна. Извършва се цялостно обслужване на болни – диагностика, стационарно лечение /консервативно и оперативно/, за което има осигурена 24-часова готовност. Лекуват се всички хронични и остри УНГ заболявания, както и травмите в областта на лицето и шията, приети по спешност.

Оборудвано е с модерна апаратура, която дава възможност за осъществяване на различни оперативни интервенции в областта на гълтача и сливиците, носа и околоносните кухини, както и за екстракция на чужди тела. Аудиометричната апаратура спомага за своевременното диагностициране на намаления слух /глухота/, причината за това и възможностите за неговото оперативно или консервативно лечение.

Отделението разполага с 9 легла, аудиологичен кабинет,  отоневрологичен кабинет  и операционен  блок с една операционна маса.

Отделението извършва и изследването на слуха при новородени деца.

Отделението е акредитирано за обучение на специализанти по „Уши-носно-гърлени болести“

Началник отделение

Д-р Кирил Джамбазов
Д-р Кирил Джамбазов
Лекар специалист по „Уши-носно-гърлени болести“

0431/68 304

Свържете се с нас

Лекари

Д-р Георги Колев
Д-р Георги Колев
Лекар специалист по „Уши-носно-гърлени болести“
Д-р Олга Гербеева
Д-р Олга Гербеева
Лекар специалист по „Очни болести“

Старша медицинска сестра

Диана Кирова
Диана Кирова
Старша медицинска сестра

Клинични пътеки

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF