Skip to content

Отделение за УНГ Болести

Отделение по ушно-носно-гърлени болести – 2-ро ниво на компетентност

Дейността на отделението е насочена в две направления – лечебна и диагностично-консултативна. Извършва се цялостно обслужване на болни – диагностика, стационарно лечение /консервативно и оперативно/, за което има осигурена 24-часова готовност. Лекуват се всички хронични и остри УНГ заболявания, както и травмите в областта на лицето и шията, приети по спешност.

Оборудвано е с модерна апаратура, която дава възможност за осъществяване на различни оперативни интервенции в областта на гълтача и сливиците, носа и околоносните кухини, както и за екстракция на чужди тела. Аудиометричната апаратура спомага за своевременното диагностициране на намаления слух /глухота/, причината за това и възможностите за неговото оперативно или консервативно лечение.

Отделението разполага с 9 легла, аудиологичен кабинет,  отоневрологичен кабинет  и операционен  блок с една операционна маса.

Отделението извършва и изследването на слуха при новородени деца.

Отделението е акредитирано за обучение на специализанти по „Уши-носно-гърлени болести“

Лекари

doc_f-01
Д-р Олга Гербеева
Лекар специалист по „Очни болести“

Старша медицинска сестра

med_sis
Диана Кирова
Старша медицинска сестра

Началник отделение

doc_m-01
Д-р Кирил Джамбазов
Лекар специалист по „Уши-носно-гърлени болести“

0431/68 304

Свържете се с нас

Клинични пътеки