Skip to content

Отделение за хемодиализа

Отделение по диализно лечение-2-ро ниво на компетентност

Отделението осигурява 24-часова диализна лечебна помощ за всички пациенти от общините – Казанлък, Павел баня, Николаево, Гурково, Мъглиж и други области.

Разполага с нова висок клас апаратура „Фрезениус” / общо осем поста/с възможност за провеждане на бикарбонатна диализа, с модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта с висока точност. Наличната нова  система за обратна осмоза „Фрезениус” осигурява дистанционно управление от диализната зала и контрол на резервоар и отговаря на препоръките заложени от AAMI, Европейската фармакопея  и Инструкциите за добра  хемодиализна практика.

Лекари

doc_f-01
Д-р Мира Генчева
Лекар специалист по „Вътрешни болести“
doc_f-01
Д-р Николета Божикова-Георгиева
Медицина

Старша медицинска сестра

doc_f-01
Серпил Мехмед
Старша медицинска сестра

началник отделение

doc_m-01
Д-р Николин Касев
Лекар специалист по „Вътрешни болести“

0431/68 338

Свържете се с нас