Skip to content

Отделение за хемодиализа

Отделение по диализно лечение-2-ро ниво на компетентност

Отделението осигурява 24-часова диализна лечебна помощ за всички пациенти от общините – Казанлък, Павел баня, Николаево, Гурково, Мъглиж и други области.

Разполага с нова висок клас апаратура „Фрезениус” / общо осем поста/с възможност за провеждане на бикарбонатна диализа, с модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта с висока точност. Наличната нова  система за обратна осмоза „Фрезениус” осигурява дистанционно управление от диализната зала и контрол на резервоар и отговаря на препоръките заложени от AAMI, Европейската фармакопея  и Инструкциите за добра  хемодиализна практика.

началник отделение

Д-р Николин Касев
Д-р Николин Касев
Лекар специалист по „Вътрешни болести“

0431/68 338

Свържете се с нас

Лекари

Д-р Мира Генчева
Д-р Мира Генчева
Лекар специалист по „Вътрешни болести“
Д-р Николета Божикова-Георгиева
Д-р Николета Божикова-Георгиева
Медицина

Старша медицинска сестра

Серпил Мехмед
Серпил Мехмед
Старша медицинска сестра

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF