Skip to content

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 2-ро ниво на компетентност

Отделението осъществява предоперативна консултация и подготовка на пациенти, подлежащи на оперативно лечение. Извършва анестезиологична дейност и следоперативно обезболяване във всички оперативни звена в болницата. Извършва интензивно лечение и наблюдение в отделението. Оказва сърдечно-белодробна реанимация във всички отделения на болницата при пациенти в критично състояние.

Анестезиологичната дейност се осъществява в оперативните зали на болницата, които са снабдени със съвременна анестезиологична и мониторна апаратура за следене на основните жизнени функции на пациента – артериално налягане, пулсова честота, електрокардиограма, следене на газове, въглероден двуокис, кислород, сатурация на кръвта и т.н.

В отделението се извършва интензивно лечение и наблюдение  на всички болни, на които са извършени операции с по-голям обем и на всички други постъпили тежко болни.

ОАИЛ разполага с най-съвременна апаратура за дихателна и сърдечно-съдова реанимация: респиратори ново поколение  с режим за обдишване на новородени, недоносени пациенти  и свръх тежки пациентни, с широка гама на функции. Високотехнологични анестезиологични апарати за инхалационна наркоза на деца и  възрастни могат да се използват за всякакъв тип хирургични интервенции, извършващи  микропорцесорен контрол на широка гама  режими и параметри.

Отделението е оборудвано с апаратура за лечение на пациенти с COVID 19-  перфузори, респиратори, апарат за високочестотно кислородна терапия и видеоларингоскоп.

Отделението разполага със 7 легла, като всяко легло е снабдено с монитори за следене на основните жизнени функции на пациента. Осъществява се 24-часов мониторинг и поддържане и възстановяване на основните жизнени функции на пациентите.

Отделението е акредитирано за обучение на специализанти по „Анестезиология и реанимация“.

Лекари

doc_m-01
Д-р Владимир Кушев
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“
д-р-Живко-Чобанов
Д-р Живко Чобанов
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“
Д-р Иван Момчев
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“
doc_f-01
Д-р Ирина Братоева
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“
doc_m-01
Д-р Николай Попов
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“
doc_m-01
Д-р Стефан Попов
Лекар специалист по „Вътрешни болести“ и „Клинична токсикология“
doc_f-01
Д-р Теодора Тотева-Петкова
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“

Старша медицинска сестра

doc_f-01
Стоянка Генчева
Старша медицинска сестра

началник отделение

д-р-Нягалов
Д-р Лазарин Няголов
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“

0431/68 341

Свържете се с нас

Клинични пътеки