Skip to content

Отделение по гастроентерология

Отделение по гастроентерология-2-ро ниво на компетентност

Отделението по гастроентерология разполага с последно поколение апаратура за изследване на всички отдели от стомашно-чревния тракт – гастроскопия, колоноскопия, УЗД изследване на паренхимни органи.  Видео-ендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия от марката „Olympus”, възможност за видеозапис на ендоскопиите, както и най-висок клас на ехографиите „ Olympus” и „ Philips”, ново поколение ехограф Esaote model MyLabX8 , с възможност за всички видове доплер, еластография и контрастна ехографиякоето позволява провеждане на най-високо ниво на качествени гастроентерологични дигностични и терапевтични процедури. Целият ни екип от специалисти са учавствали в ендоскопски и ехографски курсове и притежават ІІ ниво на компетентност за извършваните  процедури.

 В отделението се прилага лечение на болни с остри, хронични и обострени заболявания на    гастроинтестиналния тракт, хепатобилиарната система и панкреаса, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия.

Диагностичното уточняване на болни с неясни кръвоизливи на горен и долен гастроинтестинален тракт, съмнение за тумори, неясни болкови, анемични и консумативни синдроми, алкохолни и други токсични увреждания и нерационално хранене, следоперативни хронични състояния и подготовка на болни за оперативно лечение.

Кадровата обезпеченост е достатъчна и дава възможност за непрекъснат режим на работа и 24 – часов безотказен прием на пациенти.

Отделението разполага с 20 легла, разпределени в стаи с по 2 легла.

Отделението е акредитирано за обучение на специализанти по „Гастроентерология“.

Началник отделение

Д-р Едриана Едрева-Илиева
Д-р Едриана Едрева-Илиева
Лекар специалист по „Вътрешни болести“ и „Гастроентерология“

0431/68 358
0431/68 342

Свържете се с нас

Лекари

Д-р Звезделина Стоянова
Д-р Звезделина Стоянова
Лекар специалист по „Гастроентерология“
Д-р Цветомир Михайлов
Д-р Цветомир Михайлов
Лекар специалист по „Вътрешни болести“
Д-р Искра Първанова
Д-р Искра Първанова
Лекар специалист по „Вътрешни болести“ и „Гастроентерология“
Д-р Мария Карагеоргиева
Д-р Мария Карагеоргиева
Лекар специализант по „Гастроентерология“
Д-р Миглена Чиликова
Д-р Миглена Чиликова
Лекар специализант по „Гастроентерология“

Старша медицинска сестра

Пенка Новакова
Пенка Новакова
Старша медицинска сестра

Клинични пътеки

Please select a wpDataTable.

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF