Skip to content

Отделение по гастроентерология

Отделение по гастроентерология-2-ро ниво на компетентност

Отделението по гастроентерология разполага с последно поколение апаратура за изследване на всички отдели от стомашно-чревния тракт – гастроскопия, колоноскопия, УЗД изследване на паренхимни органи.  Видео-ендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия от марката „Olympus”, възможност за видеозапис на ендоскопиите, както и най-висок клас на ехографиите „ Olympus” и „ Philips”, ново поколение ехограф Esaote model MyLabX8 , с възможност за всички видове доплер, еластография и контрастна ехографиякоето позволява провеждане на най-високо ниво на качествени гастроентерологични дигностични и терапевтични процедури. Целият ни екип от специалисти са учавствали в ендоскопски и ехографски курсове и притежават ІІ ниво на компетентност за извършваните  процедури.

 В отделението се прилага лечение на болни с остри, хронични и обострени заболявания на    гастроинтестиналния тракт, хепатобилиарната система и панкреаса, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия.

Диагностичното уточняване на болни с неясни кръвоизливи на горен и долен гастроинтестинален тракт, съмнение за тумори, неясни болкови, анемични и консумативни синдроми, алкохолни и други токсични увреждания и нерационално хранене, следоперативни хронични състояния и подготовка на болни за оперативно лечение.

Кадровата обезпеченост е достатъчна и дава възможност за непрекъснат режим на работа и 24 – часов безотказен прием на пациенти.

Отделението разполага с 20 легла, разпределени в стаи с по 2 легла.

Отделението е акредитирано за обучение на специализанти по „Гастроентерология“.

Лекари

д-р-Звезделина-Стоянова
Д-р Звезделина Стоянова
Лекар специалист по „Гастроентерология“
doc_m-01
Д-р Цветомир Михайлов
Лекар специалист по „Вътрешни болести“
д-р-Първанова
Д-р Искра Първанова
Лекар специалист по „Вътрешни болести“ и „Гастроентерология“
doc_f-01
Д-р Мария Карагеоргиева
Лекар специализант по „Гастроентерология“
doc_f-01
Д-р Миглена Чиликова
Лекар специализант по „Гастроентерология“

Старша медицинска сестра

med_sis
Даниела Василева
Старша медицинска сестра

Началник отделение

д-р-Едрева
Д-р Едриана Едрева-Илиева
Лекар специалист по „Вътрешни болести“ и „Гастроентерология“

0431/68 358
0431/68 342

Свържете се с нас

Клинични пътеки