Skip to content

Отделение по клинична патология

Отделение по клинична патология

В отделението се извършва биопсична и аутопсионна дейност, като се обработват както хирургични така и инструментални биопсии. Хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от хирургични, гинекологични, гастроентерологични заболявания, ЛОР. Цитологичната диагностика обхваща предимно гинекологични, гастроентерологични и кухинни течности.

Апаратурата включва  микротом,  замразяващ микротом и всички необходими апарати за дейността на отделението.

Отделението разполага с хладилна камера.

Началник отделение

Д-р Дияна Прангова
Д-р Дияна Прангова
Лекар специалист по „Патологоанатомия с цитопатология“

0431/68 310

Свържете се с нас

Лекари

Д-р Ст. Стратиев
Д-р Ст. Стратиев
Лекар по „Патологична анатомия с цитопатология“

Старша медицинска сестра

Велина Сарафска
Велина Сарафска
Медицински лаборант

Отделението работи с НЗОК по следните клинични пътеки без доплащане от пациента

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF