Skip to content

Отделение по клинична патология

Отделение по клинична патология

В отделението се извършва биопсична и аутопсионна дейност, като се обработват както хирургични така и инструментални биопсии. Хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от хирургични, гинекологични, гастроентерологични заболявания, ЛОР. Цитологичната диагностика обхваща предимно гинекологични, гастроентерологични и кухинни течности.

Апаратурата включва  микротом,  замразяващ микротом и всички необходими апарати за дейността на отделението.

Отделението разполага с хладилна камера.

Началник отделение

д-р-Прангова
Д-р Дияна Прангова
Лекар специалист по „Патологоанатомия с цитопатология“

0431/68 310

Свържете се с нас

Лекари

Няма намерени лекари

Старша медицинска сестра

doc_f-01
Велина Сарафска
Медицински лаборант

Отделението работи с НЗОК по следните клинични пътеки без доплащане от пациента