Skip to content

Отделение по нервни болести

Отделение по нервни болести – 2-ро ниво компетентност

Разполага с 30 легла разпределени в следните сектори: Функционално-диагностичен сектор, включващ кабинет Доплерова сонография, кабинет ЕЕГ, кабинет ЕМГ; Сектор за интензивни наблюдения; Сектор мозъчно-съдови заболявания; Сектор за дегенеративни и периферни нервни заболявания; Сектор рехабилитация.

Лекуват се  заболявания на централната и периферната нервни системи. В интензивният сектор се лекуват остри състояния при неврологичните болести – инсулти, епилепсия, полиневрити. Отделението разполага с най-съвременната апаратура за диагностика в неврологията: Доплеров сонограф; Електроенцефалограф; Електромиограф.

Отделението е акредитирано за обучение на специализанти по „Нервни болести“

Началник отделение

Д-р Елена Димитрова – Богданова
Д-р Елена Димитрова - Богданова
Лекар специалист по „Нервни болести“

0431/68 355
0431 68 325

Свържете се с нас

Лекари

Д-р Ванеса Пиличева-Хаджиева
Д-р Ванеса Пиличева-Хаджиева
Лекар Специализант по „Нервни болести“
Д-р Венета Николова
Д-р Венета Николова
Лекар специалист по „Нервни болести“
Д-р Диана Вълова-Танева
Д-р Диана Вълова-Танева
Лекар специалист по „Нервни болести“
Д-р Стефка Димитрова
Д-р Стефка Димитрова
Лекар специалист по „Нервни болести“

Старша медицинска сестра

Антоанета Елкина
Антоанета Елкина
Старша медицинска сестра

Клинични пътеки

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF