Skip to content

Отделение по ортопедия и травматология

Отделение по ортопедия и травматология – 1-во ниво на компетентност

В отделението се извършва диагностика и лечение на травми и заболявания на опорно-двигателния апарат, оперативни интервенции на горен и долен крайник по сключен договор с НЗОК. Артроскопска диагностика и лечение на травми и заболявания на колянната става.

Отделението разполага с 10 легла, като две от тях за продължително лечение и рехабилитация.

Двете операционни зали са оборудвани с рентгенова  дигитална видеоапаратура и необходимия операционен инструментариум.

началник отделение

Д-р Петър Лучев
Д-р Петър Лучев
Лекар специалист по „Ортопедия и травматология“

0431/68 337
0431/68 339

Свържете се с нас

Лекари

Д-р Соня Желязкова Иванова
Д-р Соня Желязкова Иванова
Лекар медицина
Д-р Росен Джикелов
Д-р Росен Джикелов
Лекар специалист по „Ортопедия и травматология“

Медицинска сестра

Таня Александрова Секулова
Таня Александрова Секулова
Старша медицинска сестра

Клинични пътеки

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF