Skip to content

Отделение по ортопедия и травматология

Отделение по ортопедия и травматология – 1-во ниво на компетентност

В отделението се извършва диагностика и лечение на травми и заболявания на опорно-двигателния апарат, оперативни интервенции на горен и долен крайник по сключен договор с НЗОК. Артроскопска диагностика и лечение на травми и заболявания на колянната става.

Отделението разполага с 10 легла, като две от тях за продължително лечение и рехабилитация.

Двете операционни зали са оборудвани с рентгенова  дигитална видеоапаратура и необходимия операционен инструментариум.

Лекари

doc_f-01
Д-р Соня Желязкова Иванова
Лекар медицина
д-р-Джикелов
Д-р Росен Джикелов
Лекар специалист по „Ортопедия и травматология“

Медицинска сестра

doc_f-01
Таня Александрова Секулова
Старша медицинска сестра

началник отделение

д-р-Лучев
Д-р Петър Лучев
Лекар специалист по „Ортопедия и травматология“

0431/68 337
0431/68 339

Свържете се с нас

Клинични пътеки