Skip to content

Отделение по психиатрия

Отделение по психиатрия 2-ро ниво компетентност

Отделението разполага с Денонощен стационар и Дневен стационар.

Денонощен стационар – с 18 легла, разпределени както следва:

Дневен стационар – с 10 места, дневна почасова психологично-психиатрична грижа и включване в групи с цел социализация, когнитивно-поведенческа терапия и психотерапевтична  работа със специалисти

Психиатрично отделение осъществява:

Диагностика и лечение на лица над 18 годишна възраст с психични разстройства; Лечение по утвърдени протоколи и програми от грижи; Съдействие при разрешаване на проблеми в социалната сфера; Консултиране свързано с временната и трайната нетрудоспособност; Съдебно-психиатрично и съдебно-психологично консултиране;

Отделението е Център за клинични проучвания в областта на психиатрията с над 12 годишен опит.

Началник отделение

Д-р Иван Димитров
Д-р Иван Димитров
Лекар специалист по „Психиатрия“

0431/68 328

Свържете се с нас

Лекари

Д-р Иван Ников
Д-р Иван Ников
Лекар специалист по „Психиатрия“
Д-р Камен Колев
Д-р Камен Колев
Лекар специалист по „Психиатрия“
Парашкева Шопова
Парашкева Шопова
Психолог
Проф. Мирослава Петкова
Проф. Мирослава Петкова
Клиничен психолог

Старша медицинска сестра

Антоанета Кочешева
Антоанета Кочешева
Старша медицинска сестра

Социален работник

Виктория Ибришимова
Виктория Ибришимова
Социален работник

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF