Skip to content

Отделение по хирургия

Отделение по хирургия-2-ро ниво на компетентност

Извършва  както безкръвни /лапороскопски/ , така и „отворените“ операции.

Извършва диагностика, оперативно и медикаментозно лечение на болни със заболявания на стомашно – чревния тракт, както и хепатобилиарна патология в това число и на панкреаса; оперативно лечение на дефекти на коремната стена /всички видове хернии/, мекотъканни и неврохирургични травми и гнойно-септични заболявания.

Отделението разполага с модерен операционен блок, включващ една септична операционна зала и две асептични операционни зали, едната от които оборудвана с лапароскопска  апаратура „Олимпус” , включваща ендоскопски процесор, видеолапароскоп,  многофункционален електронож, ултразвуков скалпел за безкръвни операции. Операционните са оборудвани със съвременни и ергономични операционни маси с 6-секционен плот и широки възможности за електрически и механични движения на плотове. Лампи  са със стерилно управление на всички функции, наличие на ендосветлина и корекция на сенките осигуряват големи възможности за операционния екип. Кадровата обезпеченост е достатъчна и дава възможност за непрекъснат режим на работа и 24-часов безотказен прием на пациенти.

Лекарите посещават курсове и са сертифицирани в различни области на хирургията: „Жлъчно-чернодробна хирургия“, „Лапароскопска хирургия“, „Хирургия на хапатобилиарна система и панкреас“, „Карцином на стомаха“, „Лапароскопска колоректална хирургия на ТЕМ“, „Урология“, „Съдова хирургия“, „Доплерова манометрия“.

Повече от 15 години отделението работи по обмен на оперативни техники с „DUPONT Hospital” Форд Уейн, Америка, щата Индиана. Благодарение на което хирурзите имат отличен опит в безкръвното оперативно лечение на множество заболявания.

Отделението разполага с 39 легла, в стаи с по 2-3 легла и възможност за самостоятелна стая с придружител.

Кадровата обезпеченост е достатъчна и дава възможност за непрекъснат режим на работа и 24-часов безотказен прием на пациенти.

Отделението е акредитирано за обучение на специализанти по „Хирургия“.

Д-р Румен Раев
Д-р Румен Раев
Лекар специалист по „Хирургия“

0431/68 345
0431/68 354

Свържете се с нас

Лекари

Д-р Белчо Белчев
Д-р Белчо Белчев
Лекар специалист по „Хирургия“
Д-р Деян Танев
Д-р Деян Танев
Лекар специалист по „Хирургия“
Д-р Иван Колев
Д-р Иван Колев
Лекар специалист по „Хирургия“
Д-р Красимир Йолевски
Д-р Красимир Йолевски
Лекар специалист по „Хирургия“ и „Урология“
Д-р Николай Тюфекчиев
Д-р Николай Тюфекчиев
Лекар специалист по „Хирургия“
Доц.Д-р Валентин Василев
Доц.Д-р Валентин Василев
Лекар специалист по „Хирургия“ и „Съдова хирургия“

Старша медицинска сестра

Мариела Тодорова
Мариела Тодорова
Старша медицинска сестра

Клинични пътеки

Please select a wpDataTable.

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF