„МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ“ ЕООД-КАЗАНЛЪК ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

Една от най-големите общински болници в страната  търси да назначи лекари и медицински сестри.

Ако се нуждаете от развитие и желаете да натрупате опит в професията, „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД е точно такова място. Свободни позиции има в различни направления и звена, в това число за:

 • Лекар вътрешни болести;
 • Лекар нефрология;
 • Лекар педиатър;
 • Лекар пулмолог;
 • Лекар по нервни болести;
 • Специализанти по:
 • анестезиология;
 • нервни болести;
 • образна диагностика;
 • хирургия;
 • УНГ;
 • медицински сестри;
 • акушерки;
 • реанимационни медицински сестри.

Предлагаме ви прилично заплащане и колеги, от които можете да научите още за областта, в която искате да се развивате.

Изискванията ни са стандартните:

1.Диплома за завършено образование по специалността

2.Следдипломна квалификация

3.Умения за работа в екип;

4.Компютърна грамотност;

5.Отговорност към поставените задачи;

6.Мотивация и желание за развитие.

Очакваме вашето CV на български език на e-mail:mbalkazanlak.mail.bg.  Ще се свържем с вас! 

ОТ 2020 ГОДИНА В „МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ“ ЕООД-КАЗАНЛЪК МОГАТ ДА СЕ ОБУЧАВАТ СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

През 2020 година лечебното заведение  премина през процедура на така наречена „ акредитация“ съгласно „Наредба № 8/13.11.2019 г.за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти“и получи възможност  за:

1. Практическо обучение (учебни практики и преддипломен стаж) на студенти от професионално направление  „Медицина” за ОКС „магистър”;

2. Клинично обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „медицинска сестра“ и „акушерка” за срок от 5/пет/ години;

3. Следдипломно обучение на лекари – магистри за срок от 5/пет/ години за придобиване на специалност по медицински специалности и зачислени за специализация в болничните структури, както следва:

1.Хирургия

2.Ушно – носно – гърлени болести

3.Анестезиология и интензивно лечение

4.Акушерство и гинекология ;

5.Гастроентерология ;

6.Нервни болести ;

7.Клинична лаборатория ;

8.Образна диагностика .

В БОЛНИЧНИТЕ СТРУКТУРИ:

1. Отделение по Хирургия;

2. Отделение по Ушно – носно – гърлени болести;

3. Отделение по Анестезиология и интензивно лечение;

4. Отделение по Акушерство и гинекология;

5. Отделение по Гастроентерология;

6. Отделение по Нервни болести;

7. Клинична лаборатория ;

8. Отделение по Образна диагностика.

Latest Equipments

Intensive Care

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sedutrems ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquaut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis auteure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse.

Cillum dolore eu fugiat nulla pariatur perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.

Tests And Treatments

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sedutrems ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

 • Trauma & intensive care
  $59
 • Aged Care
  $29
 • Community Services
  $20
 • Trauma & intensive careAged
  $29
 • Care
  $59
 • Community Service
  $20
 • Trauma & intensive care
  $59
 • Aged Care
  $29
 • Community Services
  $20
 • Trauma & intensive careAged
  $29
 • Care
  $59
 • Community Service
  $20

Latest Equipments

Intensive Care

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sedutrems ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquaut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis auteure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse.

Cillum dolore eu fugiat nulla pariatur perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.

Tests And Treatments

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sedutrems ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

 • Trauma & intensive care
  $59
 • Aged Care
  $29
 • Community Services
  $20
 • Trauma & intensive careAged
  $29
 • Care
  $59
 • Community Service
  $20
 • Trauma & intensive care
  $59
 • Aged Care
  $29
 • Community Services
  $20
 • Trauma & intensive careAged
  $29
 • Care
  $59
 • Community Service
  $20

В изпълнение на Решение № №223 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД

ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен имот с обща площ от 7795 кв.м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК

Continue reading