Skip to content
Стоянка Генчева
Стоянка Генчева
Старша медицинска сестра
Д-р Теодора Тотева-Петкова
Д-р Теодора Тотева-Петкова
Лекар специализант по„Анестезиология и реанимация“
Д-р Стефан Попов
Д-р Стефан Попов
Лекар специалист по „Вътрешни болести“ и „Клинична токсикология“
Д-р Владимир Кушев
Д-р Владимир Кушев
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“
Д-р Николай Попов
Д-р Николай Попов
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“
Д-р Ирина Братоева
Д-р Ирина Братоева
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“
Д-р Живко Чобанов
Д-р Живко Чобанов
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“
Д-р Лазарин Няголов
Д-р Лазарин Няголов
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“