Skip to content
Христина Христова
Христина Христова
Старша медицинска сестра
Д-р Станислав Стоянов
Д-р Станислав Стоянов
Медицина
Д-р Христина Щерева
Д-р Христина Щерева
Лекар специализант по „Кардиология“
Д-р Десислава Олева
Д-р Десислава Олева
Медицина
Д-р Соня Иванова
Д-р Соня Иванова
Медицина
Д-р Селвет Шукриева-Селимова
Д-р Селвет Шукриева-Селимова
Лекар специалист по„Ендокринология и болести на обмяната“
Д-р Станимир Дайков
Д-р Станимир Дайков
Лекар специалист по „Кардиология“
Д-р Тодор Василев
Д-р Тодор Василев
Лекар специалист по „Кардиология“
Д-р Мария Лучева
Д-р Мария Лучева
Лекар специалист по „Вътрешни болести“ и „Ендокринология и болести на обмяната“
Д-р Кети Маналова-Владкова
Д-р Кети Маналова-Владкова
Лекар специалист по „Вътрешни болести“