Skip to content
Велина Сарафска
Велина Сарафска
Медицински лаборант
Д-р Ст. Стратиев
Д-р Ст. Стратиев
Лекар по „Патологична анатомия с цитопатология“
Д-р Дияна Прангова
Д-р Дияна Прангова
Лекар специалист по „Патологоанатомия с цитопатология“