Skip to content
Антоанета Елкина
Антоанета Елкина
Старша медицинска сестра
Д-р Ванеса Пиличева-Хаджиева
Д-р Ванеса Пиличева-Хаджиева
Лекар Специализант по „Нервни болести“
Д-р Стефка Димитрова
Д-р Стефка Димитрова
Лекар специалист по „Нервни болести“
Д-р Елена Димитрова
Д-р Елена Димитрова
Лекар специалист по „Нервни болести“
Д-р Венета Николова
Д-р Венета Николова
Лекар специалист по „Нервни болести“
Д-р Диана Вълова-Танева
Д-р Диана Вълова-Танева
Лекар специалист по „Нервни болести“