Skip to content
Таня Александрова Секулова
Таня Александрова Секулова
Старша медицинска сестра
Д-р Соня Желязкова Иванова
Д-р Соня Желязкова Иванова
Лекар медицина
Д-р Росен Джикелов
Д-р Росен Джикелов
Лекар специалист по „Ортопедия и травматология“
Д-р Петър Лучев
Д-р Петър Лучев
Лекар специалист по „Ортопедия и травматология“