Skip to content
Светла Стоева
Светла Стоева
Главна медицинска сестра
Д-р Белчо Белчев
Д-р Белчо Белчев
Зам. управител Медицинска дейност
Татяна Ненова
Татяна Ненова
Управител по финансовите дейности