Skip to content
Юсние Сербез-Челик
Юсние Сербез-Челик
Старши лаборант
Женя Лалева
Женя Лалева
Биохимик
Д-р Ваня Славова
Д-р Ваня Славова
Лекар специализант „ Клинична лаборатория“
Д-р Елена Испирева
Д-р Елена Испирева
Лекар специалист „Клинична лаборатория“
Д-р Хилда Бойчева
Д-р Хилда Бойчева
Лекар специалист по „Вътрешни болести“ и „Клинична лаборатория“