Skip to content
Д-р Виолета Василева Иванова
Д-р Виолета Василева Иванова
Лекар медицина
Стефка Соларова
Стефка Соларова
Старши лаборант
Д-р Мариана Тенева
Д-р Мариана Тенева
Лекар специалист по „Микробиология“ и „Епидемиология на инфекциозните болести“
Д-р Пенка Бастрева
Д-р Пенка Бастрева
Лекар специалист по „Микробиология“