Skip to content
Д-р Владимир Кушев
Д-р Владимир Кушев
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“
Д-р Николай Попов
Д-р Николай Попов
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“
Д-р Ирина Братоева
Д-р Ирина Братоева
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“
Д-р Живко Чобанов
Д-р Живко Чобанов
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“
Д-р Лазарин Няголов
Д-р Лазарин Няголов
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“
Д-р Ирина Братоева-Чакърова
Д-р Ирина Братоева-Чакърова
Лекар специалист по „Анестезиология и реанимация“